Etholiadau'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu 2024

Diweddarwyd y dudalen ar: 24/05/2024

Bydd yr Etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu nesaf yn cael eu cynnal ddydd Iau, 2, Mai 2024.

Mae Swyddog Canlyniadau Cyngor Sir Ceredigion, Eifion Evans, wedi cael ei benodi'n Swyddog Canlyniadau'r Ardal Heddlu ar gyfer Ardal Heddlu Dyfed-Powys. Cewch fanylion cynhwysfawr am yr etholiad hwn ar Wefan Ceredigion.

Mae Swyddog Canlyniadau'r Ardal Heddlu yn gyfrifol am gynnal etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu, yn yr Ardal Heddlu, sef Ardal Heddlu Dyfed-Powys yn yr achos hwn.

Mae Ardal Heddlu Dyfed-Powys wedi'i rhannu'n bedair ardal sy'n cynnwys Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Phowys.

Bydd gwybodaeth a hysbysiadau swyddogol am etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu, cyn ac ar ôl y bleidlais, yn cael eu cyhoeddi yma.

I gael rhagor o wybodaeth am y Comisiynydd Heddlu a Throseddu gweler Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu.

Am wybodaeth am ymgeiswyr sy'n sefyll yn yr ardal, ewch i wefan Dewis fy NghHTh.

Ymgeiswyr Plaid Nifer y pleidleisiau
GRIFFITHS, Justin Mark Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2031
HARRISON, Ian Christopher Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservatives 5430
LLYWELYN, Dafydd Plaid Cymru – The Party of Wales 14739
THOMPSON, Philippa Ann Llafur a'r Blaid Gydweithredol 7395
GRIFFITHS, Justin Mark
7%
HARRISON, Ian Christopher
18%
LLYWELYN, Dafydd
50%
THOMPSON, Philippa Ann
25%

Crynodeb

Cyfanswm y pleidleisiau: 29595
Nifer y pleidleiswyr : 20.5%

Ymgeiswyr Plaid Nifer y pleidleisiau
GRIFFITHS, Justin Mark Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 7719
HARRISON, Ian Christopher Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservatives 19134
LLYWELYN, Dafydd Plaid Cymru – The Party of Wales 31323
THOMPSON, Philippa Ann Llafur a'r Blaid Gydweithredol 18353
GRIFFITHS, Justin Mark
10%
HARRISON, Ian Christopher
25%
LLYWELYN, Dafydd
41%
THOMPSON, Philippa Ann
24%

Etholwyd:
LLYWELYN, Dafydd/Plaid Cymru – The Party of Wales

Crynodeb

Cyfanswm y pleidleisiau: 76529

Lawrlwythiadau