Cynllun Cyfamod Cymunedol

Lansiwyd y Cynllun Cyfamod Cymunedol gan y Llywodraeth yn 2011, a chytunwyd y byddai egwyddorion Cyfamod y Lluoedd Arfog yn cael eu hysgrifennu mewn cyfraith.

Mae’r egwyddorion yn cynnwys:

  • cydnabod natur unigryw gwasanaethu
  • sicrhau nad oes anfantais, e.e. dim mynediad i wasanaethau cyhoeddus, o ganlyniad i Wasanaeth yn y Lluoedd Arfog, a
  • chaniatáu triniaeth arbennig lle gellir ei chyfiawnhau, e.e. yn achos personél a anafwyd.

Mae Cyfamodau Cymunedol yn ddatganiadau gwirfoddol o gefnogaeth gilyddol rhwng cymunedau sifil a’u cymuned Lluoedd Arfog leol.

Nod Cyfamodau Cymunedol yw:

  • annog cymunedau lleol i gefnogi cymuned y Lluoedd Arfog yn eu hardaloedd;
  • meithrin dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r materion sy’n effeithio ar gymuned y Lluoedd Arfog;
  • cydnabod a chofio'r aberthau a wnaed gan gymuned y Lluoedd Arfog;
  • annog gweithgareddau sy'n helpu i integreiddio'r Lluoedd Arfog i fywyd lleol; ac
  • annog cymuned y Lluoedd Arfog i helpu a chefnogi’r gymuned ehangach drwy gymryd rhan mewn digwyddiadau a phrosiectau ar y cyd, neu fathau eraill o ymgysylltu.

Cyngor a Democratiaeth