Sut i optio allan o'r gofrestr agored

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/02/2024

Mae'r Gofrestr Etholiadol yn rhestru enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi'u cofrestru i bleidleisio mewn etholiadau cyhoeddus. Fe'i defnyddir i wneud yn siŵr mai dim ond pobl sydd â hawl i bleidleisio sy'n gallu pleidleisio.

Mae'r Gofrestr Agored yn rhan o'r Gofrestr Etholiadol sydd ar gael i'w phrynu (a elwid o'r blaen yn Gofrestr Olygedig neu'n Fersiwn i'w Gwerthu).

Os nad ydych ar y Gofrestr Agored, mae hynny'n golygu nad yw eich manylion ar gael i'w prynu at ddibenion marchnata. Nid yw'n effeithio ar eich hawl i bleidleisio na'ch statws credyd.

Cyflwynwyd y gyfraith sy'n galluogi pobl i ddewis peidio â bod ar y gofrestr ym mis Tachwedd 2001. Cyn hynny, gallai unrhyw un brynu'r Gofrestr Etholiadol gyfan am ffi. Gallai sefydliadau a brynodd gopi cyn i'r gyfraith newid fod yn defnyddio eich manylion o hyd.

Mae'n bosibl hefyd i'ch manylion fod ar gael os nad oeddech wedi mynd ati bob blwyddyn ers 2002 i ddewis peidio â bod ar y gofrestr. Darllenwch fwy am hyn ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Newid eich dewis

Gallwch ddewis peidio â chael eich manylion wedi'u cyhoeddi ar y Gofrestr Agored pan fyddwch yn cofrestru i bleidleisio. Fodd bynnag os ydych wedi eich cofrestru eisoes, gallwch newid eich dewis ar unrhyw adeg drwy wneud cais gan nodi'ch enw llawn, eich cyfeiriad ac a ydych yn dymuno cael eich cynnwys neu eich dileu o'r Gofrestr Agored.

Gallwch wneud hyn drwy e-bostio eich cais i gwasanaethauetholiadol@sirgar.gov.uk neu drwy ysgrifennu atom yn Y Gwasanaethau Etholiadol, Bloc 4, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin, SA31 1HQ.

Cyngor a Democratiaeth

Y Cyngor

Cynghorwyr, ACau ac ASau

Adrannau'r Cyngor

Dweud eich dweud

Pwyllgorau a Chyfarfodydd

Strategaethau a chynlluniau