A-Y

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Hamdden a Gweithgareddau Awyr Agored

Hamdden a Threftadaeth

Hanes llifogydd yn Sir Gaerfyrddin

Hanfodion Ysgol (PDG - Mynediad)

Hawlen Bargodi Dros Dro

Hawlenni Amgylcheddol

Hawlenni canolfan ailgylchu

Hawlenni Gwaith Cyflogaeth Plant

Hawlenni hapchwarae

Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Hawliwch bopeth

Hebryngwyr Ysgol

Hebryngydd Ysgol - Ysgol Stebonheath

Hebryngydd Ysgol - Ysgol Y Felin

Hebryngydd Ysgol - Ysgol yr Hendy

Help gyda phrydau

Help gyda'ch bond

Help i Bleidleiswyr Anabl

Help i ddod o hyd i swydd

Help wrth adael yr ysbyty

Heneiddio'n Dda yn Sir Gâr

Herio

Holiadur Preswylwyr Sir Gâr 2023

Holiadur Preswylwyr Sir Gâr 2024

How to apply

Hurio stafell

Hwb Bach Y Wlad

Hwb Caerfyrddin

Hwb Gwasanaethau Cwsmeriaid Caerfyrddin

Hwb Gwasanaethau Cwsmeriaid Llanelli

Hwb Gwasanaethau Cwsmeriaid Rhydaman

Hwb Iechyd a Lles Werdd Cynefin

Hwb Llanelli

Hwb Menter Busnes

Hwb Rhydaman

Hybu yr Economi Cymedeithasol yn Sir Gaerfyrddin

Hyfforddai Academi Gofal

Hyfforddiant a chymorth

Hyfforddiant ar gyfer darparwyr gofal plant

Hyfforddiant Beic Modur

Hyfforddiant Beicio Oedolion

Hyfforddiant diogelwch bwyd

Hyfforddiant Sgiliau ar gyfer Cynaliadwyedd

Hyfforddwr Chwaraeon a Gweithgareddau Cymunedol

Hyfforddwr Chwaraeon a Gweithgareddau Cymunedol Achlysurol

Hyfforddwr Ffitrwydd

Hyfforddwr Grwpiau Ymarfer Corff Achlysurol

Hyfforddwr Iechyd a Diogelwch Corfforaethol

Hygyrchedd

Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro

Hysbysiad Treth y Cyngor 2024/25

Hysbysiad Trethi Annomestig 2024/25

Hysbysiadau cyhoeddus

Hysbysiadau defnydd dros dro ac achlysurol

Hysbysiadau Preifatrwydd

Hysbysiadau Tâl Cosb

Hysbysu am gwaith yn y ffyrdd

Hepgor gollyngiad parcio