• English
 • Cymraeg
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • عربى

Busnes

Coronafeirws (COVID-19)

Mae bellach yn orfodol i fusnesau lletygarwch a lleoliadau risg uchel eraill gasglu manylion cyswllt i gefnogi gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu’r GIG. Mae angen cofnodi manylion staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr. Mae hyn er mwyn atal lledaeniad COVID-19.

O Fedi 14, 2020, mae'n ofyniad cyfreithiol i wisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do yn ogystal ag ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae canllawiau ac adnoddau y gallwch eu lawrlwytho i’ch helpu i baratoi ar gyfer ailagor eich busnes.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Llinell Gymorth Treth

Os ydych yn rhedeg busnes neu'n hunangyflogedig ac yn poeni am dalu eich treth o achos y coronafeirws, ffoniwch llinell gymorth Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi: 0800 0159 559.

Cofrestru

Cofrestrwch i dderbyn newyddion lleol, rhanbarthol a chenedlaethol ynghylch busnes, yn ogystal â chyfleoedd i'ch busnes a'r datblygiadau diweddar yn y Sir.

Cofrestru

Cysylltwch â ni

Rydym yn ymwybodol iawn o’r anawsterau y mae busnesau'n eu hwynebu. Mae ein llinell gymorth hefyd ar gael rhwng 8.30am a 6pm saith diwrnod yr wythnos.

01267 234567

Hwb