• English
 • Cymraeg
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • عربى

Coronafeirws (COVID-19)

Yn dilyn canllawiau newydd gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi cyhoeddi gwybodaeth am sut rydym yn bwriadu ailagor canol ein trefi yn ddiogel.

Rydym wedi llunio canllawiau penodol ac adnoddau y gallwch eu lawrlwytho i’ch helpu i baratoi ar gyfer ailagor eich busnes. Mae hyn yn ategu’r dull 5 cam a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn ymestyn y Gronfa Cadernid Economaidd ymhellach ac yn cyflwyno Grant Dechrau Busnes i fusnesau. Darganfyddwch a ydych chi'n gymwys.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Llinell Gymorth Treth

Os ydych yn rhedeg busnes neu'n hunangyflogedig ac yn poeni am dalu eich treth o achos y coronafeirws, ffoniwch llinell gymorth Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi: 0800 0159 559.

Cysylltwch â ni

Rydym yn ymwybodol iawn o’r anawsterau y mae busnesau'n eu hwynebu. Mae ein llinell gymorth hefyd ar gael rhwng 8.30am a 6pm saith diwrnod yr wythnos.

01267 234567

Hwb