Datblygu a Buddsoddiad

Coronafeirws (COVID-19)

Yn dilyn canllawiau newydd gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi cyhoeddi gwybodaeth am sut rydym yn bwriadu ailagor canol ein trefi yn ddiogel.

Rydym wedi llunio canllawiau penodol ac adnoddau y gallwch eu lawrlwytho i’ch helpu i baratoi ar gyfer ailagor eich busnes. Mae hyn yn ategu’r dull 5 cam a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Mae gan yr Is-adran Datblygu Economaidd bortffolio helaeth o gyfleoedd sydd ar gael i ddatblygwyr a buddsoddwyr. Isod, nodir rhai o'r cyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd, ynghyd â rhai o'n llwyddiannau yn y gorffennol.