Datblygu a Buddsoddiad

Mae gan yr Is-adran Datblygu Economaidd bortffolio helaeth o gyfleoedd sydd ar gael i ddatblygwyr a buddsoddwyr. Isod, nodir rhai o'r cyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd, ynghyd â rhai o'n llwyddiannau yn y gorffennol.