Pentre Awel

Prosiect gwerth miliynau o bunnoedd sy'n dwyn ynghyd fusnes, ymchwil, addysg, gofal iechyd cymunedol a chyfleusterau hamdden modern mewn un lleoliad gwych ar hyd arfordir Llanelli