Cyllid

Fel rhan o'n hymrwymiad parhaus i Ddatblygu Economaidd a busnesau ategol, rydym yn falch o allu cynnig nifer o gynlluniau cymorth ariannu i fusnesau o bob graddfa ac ym mhob cam yn eu datblygiad.