Cyllid

Coronafeirws (COVID-19)

Mewn ymateb i’r argyfwng COVID-19, mae nifer o gynlluniau wedi cael eu lansio i roi cymorth ariannol i helpu elusennau a grwpiau cymunedol / gwirfoddol i barhau i ddarparu gwasanaethau a chymorth y mae mawr angen amdano yn eu cymunedau. Hefyd mae cyllid ar gael i fusnesau a sefydliadau yr effeithiwyd arnynt mewn ffordd negyddol gan COVID-19.

Rydym yn argymell eich bod hefyd yn ymweld â’n tudalen cymorth busnes a gwefan Busnes Cymru.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Fel rhan o'n hymrwymiad parhaus i Ddatblygu Economaidd a busnesau ategol, rydym yn falch o allu cynnig nifer o gynlluniau cymorth ariannu i fusnesau o bob graddfa ac ym mhob cam yn eu datblygiad.