Cyllid

Rydym wedi lawnsio nifer o grantiau er mwyn helpu busnesau presennol gyda thwf ac i helpu busnesau newydd i gychwyn arni. Edrychwch ar y nifer o opsiynau cyllid sydd  ar gael fel y gallwch baratoi eich cais ymlaen llaw. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch: cronfafusnes@sirgar.gov.uk