Ffyrdd syml i arbed arian i'r Cyngor

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/01/2020

Efallai y gallwch chi helpu i arbed arian i'r Cyngor trwy ddefnyddio'r awgrymiadau syml canlynol. Bydd hyn yn ein galluogi i gynnal a darparu gwasanaethau pwysig yn fwy effeithiol.

Yn ogystal, gofynnwn ichi barhau i ddefnyddio gwefan y cyngor i gael mynediad i wasanaethau sydd ar gael ar-lein yn hytrach na chysylltu â ni dros y ffôn neu'n bersonol.

Byddwn yn sicrhau bod mwy o'n gwasanaethau ar gael drwy ein gwefan, e-bostiwch digidol@sirgar.gov.uk  a dywedwch wrthym beth yr hoffech gael mynediad iddo ar-lein.