Cyllideb y Cyngor

5. Ein Rhanbarth ar Waith (ERW)

Mae ERW yn gynghrair o 6 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu strategaeth ranbarthol a chynllun busnes i wella ysgolion.

Ewch i wefan ERW i weld eu datganiad o gyfrifon.