Cyllideb y Cyngor

5. Partneriaeth

Mae Partneriaeth yn gynghrair o 3 awdurdod lleol sy'n cael ei llywodraethu gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu'r strategaeth ranbarthol a'r cynllun busnes ar gyfer gwella ysgolion.

Partneriaeth