Cyllideb y Cyngor

2. Crynhoad Cyllideb

Mae’r Crynhoad Cyllideb yn dwyn ynghyd, mewn un ddogfen ac ar ffurf crynodeb, ein gwybodaeth gyllidebol ar gyfer Refeniw (gan gynnwys y Cyfrif Refeniw Tai) a Chyfalaf. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am lefelau’r dreth gyngor a chaiff ei gyhoeddi ym mis Ebrill.