Etholiad Cyffredinol Seneddol y Deyrnas Unedig 2024

Diweddarwyd y dudalen ar: 12/06/2024

Bydd Etholiad Cyffredinol Llywodraeth y DU yn cael ei gynnal ar Ddydd Iau 4 Gorffennaf, 2024.

Bydd set newydd o ffiniau etholaethau yn cael eu defnyddio ar gyfer etholiad 2024. Mae hyn yn golygu y gallai eich etholaeth fod wedi newid ers yr etholiad diwethaf.

Bydd angen i chi dynnu llun ID i bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio yn yr etholiad hwn. Dewch o hyd i'ch etholaeth a gwybodaeth am yr ymgeiswyr yn eich ardal.

Dyddiadau allweddol i'ch dyddiadur:

  • Dydd Mawrth 18 Mehefin, 11.59pm - Dyddiad cau ar gyfer cofrestru i bleidleisio
  • Dydd Mercher 19 Mehefin, 5pm - Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am bleidlais bost
  • Dydd Mercher 26 Mehefin, 5pm - Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am bleidlais drwy ddirprwy ac am wneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr am ddim
  • Dydd Iau 4 Gorffennaf, 7am – 10pm - Diwrnod pleidleisio

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon trwy roi'r holl ddogfennau a'r wybodaeth sy'n berthnasol.

Ymgeiswyr Plaid
BEASLEY, Will Green Party / Plaid Werdd
BECKETT, Nick Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
COLE, Nancy Plaid Cydraddoldeb Merched
DAVIES, Ann Plaid Cymru – The Party of Wales
EVANS, David Mark Plaid Gweithwyr Prydain (WPB)
HART, Simon Anthony Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservatives
HOLTON, Bernard Reform UK
O'NEIL, Martha Angharad Welsh Labour / Llafur Cymru

Lawrlwythiadau

Ymgeiswyr Plaid
BEER, Gareth Reform UK
DAVIES, Rhodri Plaid Cymru – The Party of Wales
EVANS, Charlie Ceidwadwyr Cymreig / Welsh Conservatives
GRIFFITH, Nia Rhiannon Welsh Labour / Llafur Cymru
LAURENCE, Karen Green Party / Plaid Werdd
PASSMORE, Chris Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
ROBINSON, Stan UKIP

Lawrlwythiadau

Cyngor a Democratiaeth