Pwyllgorau a Chyfarfodydd

Ni all pob un o'r 74 Cynghorydd cyfarfod bob tro mae angen i'r Cyngor wneud penderfyniad; ac am y rheswm hwn mae'r Cyngor yn dirprwyo rhai penderfyniadau i'r Cabinet, Pwyllgorau a Swyddogion.

Cyngor a Democratiaeth