Pwyllgorau a Chyfarfodydd

Ni all pob un o'r 75 Cynghorydd cyfarfod bob tro mae angen i'r Cyngor wneud penderfyniad; ac am y rheswm hwn mae'r Cyngor yn dirprwyo rhai penderfyniadau i'r Cabinet, Pwyllgorau a Swyddogion. Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn caniatáu i’r cyngor gynnal ei gyfarfodydd o bell a/neu aml leoliad (hybrid) lle nad yw’r holl cyfranogwyr yn yr un lle’n gorfforol.

 

Cyngor a Democratiaeth