Pwyllgorau a Chyfarfodydd

Coronafeirws (COVID-19)

Yn sgil pandemig Covid-19, penderfynwyd atal cyfarfodydd y cyngor dros dro. Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi pasio rheoliadau argyfwng dros dro i lacio rhai o'r rheolau sy'n ymwneud â chyflawni gwaith y cyngor, er mwyn gallu gwneud penderfyniadau pwysig drwy gyfarfodydd rhithwir.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ni all pob un o'r 74 Cynghorydd cyfarfod bob tro mae angen i'r Cyngor wneud penderfyniad; ac am y rheswm hwn mae'r Cyngor yn dirprwyo rhai penderfyniadau i'r Bwrdd Gweithredol, Pwyllgorau a Swyddogion.

Cyngor a Democratiaeth