Cyngor Ymgynghorol Sefydlog dros Addysg Grefyddol (CYSAG)

Diweddarwyd y dudalen ar: 08/05/2018

Coronafeirws (COVID-19)

Yn sgil pandemig Covid-19, penderfynwyd atal cyfarfodydd y cyngor dros dro. Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi pasio rheoliadau argyfwng dros dro i lacio rhai o'r rheolau sy'n ymwneud â chyflawni gwaith y cyngor, er mwyn gallu gwneud penderfyniadau pwysig drwy gyfarfodydd rhithwir.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Aelodau CYSAG o fis Tachwedd 2017 ymlaen.

Awdurdod Addysg

Enwadau Crefyddol

  • Y Parch John Talfryn Jones  - Cyngor Eglwysi Rhyddion (Is-gadeirydd)
  • Mrs Christine Rees - Cyngor Eglwysi Rhyddion
  • Y Parch Aled Jones - Cyngor Eglwysi Rhyddion  (Cadeirydd)
  • Mrs Clare Williams  - Yr Eglwys yng Nghymru
  • Mrs Rachel Lawrence - Yr Eglwys Gatholig Rufeinig

Cynrychiolwyr Athrawon

  • Miss Jane Thomas
  • Mrs Wendy Jones
  • Mrs Delyth Rees

Aelodau Cyfetholedig

  • Miss Meinir Wynne Loader
  • Mrs Helen Gibbon

Cyngor a Democratiaeth