Perfformiad y Cyngor

Ein nod yw darparu gwasanaethau o safon uchel ac yn gwneud Sir Gaerfyrddin yn lle gwell i fyw, gweithio a mwynhau eich amser hamdden. Rydym wedi ymroi'n gadarn i broses benderfynu sy'n agored ac sy'n cynnal sgwrs. Rydym am glywed eich barn chi am unrhyw un neu bob un o'r materion o ddiddordeb.

Yn ogystal ag ymgynghori, asesu ein perfformiad a gosod targedau allweddol ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, yn un o nifer o ffyrdd yr ydym yn gallu gweithio tuag at gyflawni ein nodau a'n hamcanion.

Cyngor a Democratiaeth