Cyfansoddiad y Cyngor

Rydym wedi cytuno ar gyfansoddiad newydd sy’n cyflwyno sut mae’r Cyngor yn gweithredu, sut y gwneir penderfyniadau,a’r gweithdrefnau a ddilynir i sicrhau bod y rhain yn effeithiol, yn dryloyw ac yn atebol i bobl leol. Mae rhai o’r prosesau hyn yn ofynnol gan y gyfraith, tra bo eraill yn fater i’r Cyngor eu dewis.

Rhennir y Cyfansoddiad i 15 o erthyglau sy’n cyflwyno’r rheolau sylfaenol sy’n llywio busnes y Cyngor. Darperir gweithdrefnau a chodau ymarfer mwy manwl mewn rheolau a phrotocolau ar wahân ar ddiwedd y ddogfen.

Rhan 1. Crynodeb ac esboniad

Rhan 2. Erthyglau'r cyfansoddiad

Atodlen 1

Rhan 3. Swyddogaethau/dirprwyo

Rhan 4. Rheolau gweithdrefn

Rhan 5. Codau a phrotocolau

Rhan 6.1. Cynllun lwfansau cynghorwyr ac aelodau cyfetholedig

Rhan 6.2. Strwythurau Rheolaeth

Rhan 7. Enwau a chyfeiriadau'r cynghorwyr

Rhan 8. Cyfansoddiad dwyieithog

Cyngor a Democratiaeth