Pwyllgor Cynllunio

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/04/2019

Bydd penderfyniadau ar geisiadau cynllunio yn cael eu cymryd un ai gan y Pwyllgor Cynllunio, sef 20 o'r Cynghorwyr etholedig, neu gan y Pennaeth Cynllunio o dan bwerau a ddirprwywyd iddo gan y Cyngor.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae deddfwriaeth yn golygu y gwneir penderfyniadau gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. 'Galw i mewn' y gelwir y broses hon.

Os dymunwch ddod i gyfarfod, gallwch gadarnhau'r amser a'r man cynnal drwy edrych ar Ddyddiadur y Cyngor. Gallwch wylio hefyd gweddarllediadau o gyfarfodydd byw a chyfarfodydd wedi’u harchifo (6 mis ar ôl hynny). Cyn dod, rydym yn argymell eich bod yn lawrlwytho neu edrych ar y protocol ar gyfer gwybodaeth am gyfranogiad y cyhoedd yn y Pwyllgor Cynllunio a nodiadau cyfarwyddyd ar gyfer ymweliadau safle.

Mae'r holl adroddiadau ar geisiadau cynllunio ar gael i'r cyhoedd eu gweld. Mae Agendâu'r Pwyllgor Cynllunio ar gael tri diwrnod gwaith cyn dyddiad y cyfarfod.

Mae ceisiadau y mae eu cyfeirnod yn dechrau ag 'E' i'w cael yn Adroddiad Rhanbarth y Dwyrain, y rhai sy’n dechrau ag 'S' i’w cael yn adroddiad Rhanbarth y De, a’r rhai sy’n dechrau ag 'W' i’w cael yn adroddiad Rhanbarth y Gorllewin. Llunnir atodiad i'r Bwrdd ac mae'n ymdrin ag ymatebion gan ymgyngoreion a sylwadau ychwanegol a gafwyd ar ôl i'r adroddiad gael ei lunio. Mae cofnodion y cyfarfod ar gael hefyd 5–10 niwrnod ar ôl dyddiad y cyfarfod. (Cliciwch ar ddyddiad y cyfarfod, yna cliciwch ar y tab Cofnodion ar frig y dudalen).

Noder: Nid yw Apelio gwybodaeth a phenderfyniadau wedi eu lleoli yn y agendâu a chofnodion y Cyngor. Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth yma ar ein tudalen Apeliadau Cynllunio.

Manylion y Pwyllgor Cynllunio

Cyngor a Democratiaeth