Pwyllgor Cynllunio

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/04/2024

Mae penderfyniadau ar geisiadau cynllunio yn cael eu gwneud naill ai gan y Pennaeth Cynllunio o dan bwerau a ddirprwyir iddo gan y Cyngor neu gan y Pwyllgor Cynllunio, sy'n cynnwys 20 o Gynghorwyr etholedig. Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae deddfwriaeth yn golygu y gwneir penderfyniadau gan Lywodraeth Cymru. Gelwir y broses hon yn 'Galw i mewn'.

Cyngor a Democratiaeth