Gweld y Gofrestr Etholiadol

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/01/2024

Mae modd edrych ar y gofrestr etholiadol o dan oruchwyliaeth ac mae'n cynnwys enwau pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio yn ardal Sir Gaerfyrddin.

Gellir gweld y gofrestr bresennol yn:

Archifdy Sir Gâr yn Llyfrgell Caerfyrddin

9 Heol San Pedr

Caerfyrddin

SA31 1LN

Penodiadau

Bydd mynediad i'r archifau drwy apwyntiad yn unig. I drefnu apwyntiad, dylai cwsmeriaid anfon e-bost at: archifau@sirgar.gov.uk neu ffonio: 01267 228232.

Yn ogystal, bydd angen iddynt gofrestru i gael Cerdyn Archifau cyn ymweld. Gweler: https://www.archivescard.com/ARA

I weld yr oriau agor, defnyddiwch y ddolen ganlynol:

www.sirgar.llyw.cymru/archifausirgaerfyrddin

www.carmarthenshire.gov.wales/carmarthenshirearchives

Bydd angen i chi ddarparu eich manylion a'r cyfeiriad/cyfeiriadau/cofrestr rydych am  eu gweld.

Cofiwch:

  • dim ond drwy wneud nodiadau ysgrifenedig y gellir copïo'r gofrestr. Ni chaniateir llungopïo na chofnodi electronig yn ôl y gyfraith
  • ni ddylid defnyddio gwybodaeth a gymerir o'r gofrestr lawn at ddibenion masnachol, oni bai bod y wybodaeth hefyd wedi'i chyhoeddi yn y fersiwn agored o'r gofrestr

Cyngor a Democratiaeth