Gweld y Gofrestr Etholiadol

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/02/2021

Mae dwy fersiwn o'r Gofrestr Etholiadol ar gael i'w gweld. Mae fersiwn ddiweddaraf y gofrestr ar gael o'r 1 Rhagfyr bob blwyddyn. Caiff y gofrestr ei ffeilio fesul Adrannau Etholiadol (sy'n cael eu hadnabod fel Wardiau), yna dosbarthiadau pleidleisio ac yn nhrefn y wyddor o ran enw'r ffordd. Felly mae'n syniad da gwybod enw'r ffordd a/neu enw'r Adran Etholiadol cyn ichi ddechrau. Sylwch nad yw'n bosibl chwilio yn ôl cyfenw.

Fersiwn Lawn

Mae fersiwn lawn y gofrestr yn cynnwys manylion pob etholwr cofrestredig ar gyfer ardal Cyngor Sir Caerfyrddin. Mae'r gyfraith yn cyfyngu ar fynediad i'r gofrestr hon ac mae defnydd o'r data wedi'i gyfyngu i ddibenion penodol.

Mae copi papur o'r fersiwn hon ar gael yn y Swyddfa Cofrestru Etholiadol, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin. Gall unrhyw berson edrych ar y fersiwn hon, o dan oruchwyliaeth swyddog cyngor, yn ystod oriau arferol y swyddfa.

Caniateir nodiadau wedi'u hysgrifennu â llaw, fodd bynnag, ni chaniateir peiriannau llungopïo, ffotograffiaeth a chyfrifiaduron. Mae hyn yn cynnwys mewnbynnu data i'ch ffôn symudol neu'ch dyfais electronig.

Mae cyfyngiadau o ran sut y gellir defnyddio'r wybodaeth a geir o'r gofrestr lawn. Bydd yn ofynnol ichi gwblhau a llofnodi ffurflen datganiad cyn cael golwg arni.

Sylwch mai'r unig gofrestr ar gael i'w harchwilio yw fersiwn gyfredol y gofrestr lawn.

Cyngor a Democratiaeth