Pam yr ydym yn ymgynghori

Mae gofyniad statudol i ymgynghori ar ein Strategaeth Leol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd (LFRMS). Mae hyn wedi'i wneud ond nid oedd yr elfen hon wedi'i chwblhau mewn pryd.

Fel y cyfryw, mae angen cyfnod ymgynghori pellach ar y dogfennau atodedig, sy'n rhan o'r LFRMS.

 

Dogfennau Ategol

Adroddiad sgrinio Asesiad Amgylcheddol Strategol

ADroddiad sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Sut i gymryd rhan

Cyfrannwch drwy lenwi’r arolygon ar-lein.

ymgynghoriad Asesiad Amgylcheddol Strategol

ymgynghoriad Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Camau nesaf

Bydd yr ymgynghoriad ar yr asesiadau hyn yn rhan o'n Strategaeth Rheoli Perygl Llifogydd Lleol.