Pam yr ydym wedi ymgynghori

Wnaeth yr ymgynghoriad helpu i lywio'r Strategaeth Hamdden, Diwylliant a Hamdden Awyr Agored newydd ar gyfer Sir Gaerfyrddin 2023-33.

Canlyniad yr ymgynghoriad

Cyflwynwyd y Strategaeth Hamdden, Diwylliant a Hamdden Awyr Agored i'r Cabinet ar 13 Tachwedd 2023. Gallwch weld gwe-ddarllediad y cyfarfod a'r adroddiad yn y blociau isod.