Is-etholiadau

Diweddarwyd y dudalen ar: 24/03/2021

Mae Sir Gaerfyrddin wedi'i rhannu'n 72 Cyngor Tref a Chymuned gyda 135 o seddau. Cynhelir yr etholiadau ar gyfer holl seddau Cynghorau Tref a Chymuned Sir Gaerfyrddin bob pum mlynedd, fel arfer ar ddydd Iau cyntaf mis Mai. Bydd cynghorydd sy'n cael ei (h)ethol i wasanaethu ar Gyngor Tref neu Gymuned yn dechrau ei dymor/thymor yn y swydd ar y pedwerydd diwrnod ar ôl yr etholiad.

Rhwng pob tymor o bum mlynedd, gall Cynghorwyr Cymuned ymddiswyddo, cael eu gwahardd neu farw, yn anffodus. Pan fydd hyn yn digwydd, rhaid i Glerc y Cyngor Tref neu Gymuned gyhoeddi hysbysiad cyhoeddus o'r swydd wag.

Os bydd 10 o etholwyr y ward eisiau i'r swydd wag hon gael ei llenwi drwy etholiad, yna byddwn yn cynnal is-etholiad i lenwi'r sedd. Os na dderbynnir cais i gynnal is-etholiad, yna gall y Cyngor Tref neu Gymuned perthnasol gyfethol rhywun i lenwi'r swydd wag.

Ymgeiswyr Plaid
Lewis David James ARMISHAW Llafur
Geraint Owain PRICE Plaid Cymru

Dolenni Cysylltiedig

Ymgeiswyr Plaid
Wendy Marie EVANS Annibynnol
Geraint Rhys JONES Plaid Cymru

Dolenni Cysylltiedig

Ymgeiswyr Plaid
Anthony Lesley AUBREY Plaid Geidwadol Cymru
Jonathan Edward BURREE Democratiaid Rhyddfrydol
Colin JONES Annibynnol
Nick PEARCE Llafur
Gareth Huw SNAITH Plaid Cymru

Dolenni Cysylltiedig

Ymgeiswyr Plaid
Christopher Phillip BEER Llafur
Theressa BOWEN Llafur
Jonathan Edward BURREE Democratiaid Rhyddfrydol
Sean DIXON Annibynnol
Samantha Kate NURSE Annibynnol

Dolenni Cysylltiedig

Ymgeiswyr Plaid
Christopher John DAVIES Plaid Cymru
Derfel LESTER Llafur
Julian William TANDY Democratiaid Rhyddfrydol

Dolenni Cysylltiedig

Ymgeiswyr Plaid
Emyr Huw REES Llafur
Geena WARE Plaid Cymru

Dolenni Cysylltiedig

Cyngor a Democratiaeth