Is-etholiadau

Diweddarwyd y dudalen ar: 23/10/2023

Mae Sir Gaerfyrddin wedi'i rhannu'n 72 Cyngor Tref a Chymuned gyda 135 o seddau. Cynhelir yr etholiadau ar gyfer holl seddau Cynghorau Tref a Chymuned Sir Gaerfyrddin bob pum mlynedd, fel arfer ar ddydd Iau cyntaf mis Mai. Bydd cynghorydd sy'n cael ei (h)ethol i wasanaethu ar Gyngor Tref neu Gymuned yn dechrau ei dymor/thymor yn y swydd ar y pedwerydd diwrnod ar ôl yr etholiad.

Rhwng pob tymor o bum mlynedd, gall Cynghorwyr Cymuned ymddiswyddo, cael eu gwahardd neu farw, yn anffodus. Pan fydd hyn yn digwydd, rhaid i Glerc y Cyngor Tref neu Gymuned gyhoeddi hysbysiad cyhoeddus o'r swydd wag.

Os bydd 10 o etholwyr y ward eisiau i'r swydd wag hon gael ei llenwi drwy etholiad, yna byddwn yn cynnal is-etholiad i lenwi'r sedd. Os na dderbynnir cais i gynnal is-etholiad, yna gall y Cyngor Tref neu Gymuned perthnasol gyfethol rhywun i lenwi'r swydd wag.

Ymgeiswyr Plaid Nifer y pleidleisiau

Lawrlwythiadau

Ymgeiswyr Plaid Nifer y pleidleisiau

Lawrlwythiadau

Ymgeiswyr Plaid Nifer y pleidleisiau

Lawrlwythiadau

Ymgeiswyr Plaid Nifer y pleidleisiau

Lawrlwythiadau

Ymgeiswyr Plaid Nifer y pleidleisiau

Lawrlwythiadau

Cyngor a Democratiaeth