Is-etholiadau

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/05/2021

Mae Sir Gaerfyrddin wedi'i rhannu'n 72 Cyngor Tref a Chymuned gyda 135 o seddau. Cynhelir yr etholiadau ar gyfer holl seddau Cynghorau Tref a Chymuned Sir Gaerfyrddin bob pum mlynedd, fel arfer ar ddydd Iau cyntaf mis Mai. Bydd cynghorydd sy'n cael ei (h)ethol i wasanaethu ar Gyngor Tref neu Gymuned yn dechrau ei dymor/thymor yn y swydd ar y pedwerydd diwrnod ar ôl yr etholiad.

Rhwng pob tymor o bum mlynedd, gall Cynghorwyr Cymuned ymddiswyddo, cael eu gwahardd neu farw, yn anffodus. Pan fydd hyn yn digwydd, rhaid i Glerc y Cyngor Tref neu Gymuned gyhoeddi hysbysiad cyhoeddus o'r swydd wag.

Os bydd 10 o etholwyr y ward eisiau i'r swydd wag hon gael ei llenwi drwy etholiad, yna byddwn yn cynnal is-etholiad i lenwi'r sedd. Os na dderbynnir cais i gynnal is-etholiad, yna gall y Cyngor Tref neu Gymuned perthnasol gyfethol rhywun i lenwi'r swydd wag.

Ymgeiswyr Plaid Nifer y pleidleisiau
AKHTAR Fozia Llafur 364
DIXON Sean Annibynnol 223
MORGAN Karl Plaid Cymru 114
PASSMORE Christopher David William Democratiaid Rhyddfrydol 5
AKHTAR Fozia
52%
DIXON Sean
32%
MORGAN Karl
16%
PASSMORE Christopher David William
1%

Etholwyd:
AKHTAR Fozia / Llafur

Crynodeb

Nifer o Gynghorwyr i’w hethol : 1
Cyfanswm y pleidleisiau: 706

Dolenni Cysylltiedig

Ymgeiswyr Plaid Nifer y pleidleisiau
THOMAS Hywel Wyn Annibynnol 82
THOMAS Gareth James Annibynnol 92
STACEY Lauren May-Louise 102
CURTIS Elizabeth Caroline Annibynnol 69
ADCOCK Raymond Kenneth Annibynnol 60
THOMAS Hywel Wyn
20%
THOMAS Gareth James
23%
STACEY Lauren May-Louise
25%
CURTIS Elizabeth Caroline
17%
ADCOCK Raymond Kenneth
15%

Etholwyd:
THOMAS Hywel Wyn / Annibynnol
THOMAS Gareth James / Annibynnol
STACEY Lauren May-Louise /
CURTIS Elizabeth Caroline / Annibynnol

Crynodeb

Nifer o Gynghorwyr i’w hethol : 4
Cyfanswm y pleidleisiau: 405

Dolenni Cysylltiedig

Cyngor a Democratiaeth