Adroddiad Blynyddol y Cyngor 2022-23

Diweddarwyd y dudalen ar: 22/11/2023

Mae ein Hadroddiad Blynyddol yn dangos y cynnydd rydym wedi'i wneud o ran cyflawni ein Hamcanion Llesiant/Gwella o 2022-23. Rydym yn cyhoeddi'r adroddiad yn hydref y flwyddyn ganlynol, ar ôl i ganlyniadau ariannol a pherfformiad gael eu hadnabod ledled Cymru, fel y gallwn gymharu sut rydym yn gwneud.

 

Cyngor a Democratiaeth