Bwyd a Hylendid

Diweddarwyd y dudalen ar: 02/07/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi llunio canllawiau penodol ac adnoddau y gallwch eu lawrlwytho i’ch helpu i baratoi ar gyfer ailagor eich busnes. Mae hyn yn ategu’r dull 5 cam a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Os ydych yn fusnes bwyd sy'n gweithredu yn Sir Gaerfyrddin dylech fod yn ymwybodol o'r rheoliadau llym sydd ar waith i ddiogelu eich busnes a'ch cwsmeriaid. Mae ein tîm Iechyd yr Amgylchedd yn gallu eich cynghori ynghylch yr hyn y mae angen ichi ei wneud a bydd yn eich helpu drwy'r broses o gofrestru eich busnes a sicrhau ei fod yn bodloni'r holl safonau angenrheidiol.

Yn ogystal mae'n ddyletswydd arnom i sicrhau bod y safonau iechyd a diogelwch yn cael eu bodloni, ac rydym yn cynnal archwiliadau hylendid bwyd heb rybudd ac yn samplu bwyd yn rheolaidd pan fydd aelodau o'r cyhoedd yn rhoi gwybod am bryder.