Cau Busnes Bwyd

Diweddarwyd y dudalen ar: 22/01/2024

Newid amgylchiadau
Rhaid i chi ddweud wrthym os byddwch yn penderfynu cau eich busnes bwyd.

Mae hyn yn cynnwys:

  • Os byddwch yn rhoi'r gorau i werthu bwyd
  • Os byddwch yn rhoi'r gorau i fasnachu

Cau safle / ddim yn gwerthu bwyd mwyach

Rhowch yr wybodaeth ddiweddaraf i’r adran drwy anfon neges e-bost i:
diogelurcyhoedd@sirgar.gov.uk

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys:

  • Enw Masnachu
  • Cyfeiriad Llawn
  • Perchennog busnes bwyd
  • Dyddiad rydych yn bwriadu rhoi'r gorau i fasnachu

Sylwch ei bod yn drosedd darparu gwybodaeth gamarweiniol neu anghywir yn enwedig pan fo safle wedi’i ddatgan ar gau ond mae’n parhau i fasnachu.