Coleg i ddisgyblion blwyddyn 11

Diweddarwyd y dudalen ar: 09/07/2020

Wyt ti ym mlwyddyn 11 yn yr ysgol ac yn teimlo bod angen rhywbeth gwahanol arnat?

Mae ein darpariaeth Mynediad Ieuenctid yng Ngholeg Sir Gâr wedi’i bwriadu ar gyfer dysgwyr sy’n perthyn i’r categorïau canlynol:

  • Yn mynd i fod yn dechrau ym Mlwyddyn 11 yn y flwyddyn academaidd nesaf,
  • Yn cytuno gyda’r Ysgol bod Mynediad Ieuenctid yn llwybr dilyniant da,
  • Yn gallu dangos diddordeb go iawn mewn rhaglen alwedigaethol/cwrs a ddewiswyd
  • Yn meddu ar lefelau llythrennedd a rhifedd sy’n gyson â’r disgwyliadau ar gyfer eu dewis gwrs
  • Yn gallu ymddwyn mewn ffordd nad yw’n gwrthdaro â dyletswyddau a pholisïau’r Coleg ym meysydd diogelu, ymddygiad, parch a chydraddoldeb.

Sut ydw i’n ymgeisio?

Bydd yn rhaid iti fod ym mlwyddyn 10 neu 11 (blwyddyn 11 fel arfer ar gyfer lleoliadau yn y coleg) i ymgeisio am le ar ein rhaglen Mynediad Ieuenctid.

Os wyt ti’n meddwl am ymgeisio, dylet fod yn ymwybodol bod yn rhaid i’r Ysgol wneud atgyfeiriad gyda chefnogaeth rhieni/gwarcheidwaid.

Cwrs yn y Coleg Campws Lleoedd ar gael
Celf, Dylunio a’r Cyfryngau Pibwrlwyd 2
Gofal am Anifeiliaid Bach Pibwrlwyd 2
Astudiaethau Ceffylau Pibwrlwyd 2
Gweinyddu Busnes ac Adwerthu Sylfaen Pibwrlwyd 2
Arlwyo Lefel 1 Pibwrlwyd 2
Peirianneg Cerbydau Modur Pibwrlwyd 2
Galwedigaethau Crefftau Adeiladu (a elwir yn Aml Sgil, yn cynnwys sawl crefft) Rhydaman 16
Gofal Plant Rhydaman 2 (Gwiriad DBS yn ofynnol)
Lefel Mynediad Gyffredinol Rhydaman 2
Amaethyddiaeth/Peirianneg Amaethyddol Gelli Aur 2
Cyn sylfaen gyda rhagflas o’r pynciau canlynol yn ogystal â Gwobr Dug Caeredin a gwasanaethau cyhoeddus, chwaraeon, adeiladu, peirianneg, technoleg gwybodaeth, teithio a thwristiaeth Y Graig 2
Y Celfyddydau Perfformio naill ai Actio neu Gerdd Y Graig 2 (yn ddibynnol ar gyfweliad/clyweliad)
Gwyddor Chwaraeon Y Graig 2
Gwasanaethau Cyhoeddus Y Graig 2
Therapi Harddwch Y Graig 2
Trin Gwallt Y Graig 2
Iechyd a Gofal Cymdeithasol Y Graig 2 (Gwiriad DBS yn ofynnol)

Addysg ac Ysgolion