Rhif neu fathemateg

Diweddarwyd y dudalen ar: 27/09/2019

Mae plant yn dysgu sgiliau rhif ar gyflymdra gwahanol. Bydd rhai plant yn cael anhawster arbennig wrth ddysgu sgiliau, cysyniadau a ffeithiau rhif. Weithiau gelwir hyn wrth yr enw Dyscalcwlia.

Gallent gael anhawster gyda’r canlynol:

 • gweld dilyniannau
 • trefnu lle
 • adnabod patrymau
 • darlunio yn y meddwl
 • amcangyfrif

Gallent:

 • gael trafferth ‘gweld’ bod pedwar gwrthrych yn 4 heb gyfrif
 • cael trafferth i symud y tu hwnt i gyfrif fesul un
 • dibynnu ar ddefnyddio eu bysedd/blociau
 • cael bod tynnu rhifau yn anodd oherwydd bod angen cyfrif am yn ôl, ac maen nhw’n gallu colli cyfrif

Sut bydd ysgol fy mhlentyn yn helpu i ddatblygu ei sgiliau rhif?

 • Mae angen addysgu sgiliau rhifol yn benodol i blant sydd â phroblemau arbennig gyda mathemateg.
 • Mae angen i’r tasgau droi o amgylch y dysgwr, defnyddio adnoddau aml-synhwyraidd, a chael eu cwblhau ar gyflymdra’r plentyn ei hun.
 • Weithiau bydd plant yn gweithio mewn grwpiau bach, o bosibl gyda Chynorthwy-ydd Addysgu, i wneud mathemateg dal i fyny.

Dylai rhieni a gofalwyr siarad ag ysgol eu plentyn yn y lle cyntaf os bydd ganddynt gwestiynau am allu eu plentyn ym maes mathemateg neu wrth weithio gyda rhifau.

 

Addysg ac Ysgolion