Amserlenni bysiau ysgol

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/12/2020

Mae'r amserlenni er gwybodaeth yn unig a gallant newid ar fyr rybudd. Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu huwchlwytho cyn gynted â phosibl.

Mae angen i fyfyrwyr coleg gysylltu â'u coleg i wneud cais am gludiant a byddant yn darparu'r holl wybodaeth drafnidiaeth.

Addysg ac Ysgolion