Darpariaethau arbenigol

Diweddarwyd y dudalen ar: 27/09/2019

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ymrwymedig iawn i gynhwysiant ac i addysgu cynifer o'i blant a'i bobl ifanc yn eu cymunedau lleol ag sy'n bosibl.                         

Er y gellir diwallu anghenion y rhan fwyaf o'n disgyblion yn ein hysgolion prif ffrwd, mae ystod o ysgolion arbennig a darpariaethau arbenigol wedi'u datblygu i ddarparu lleoliadau priodol. Mae’r lleoliadau yma yn addysgu disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, cymdeithasol, emosiynol a datblygu ymddygiad ac anghenion corfforol yn ogystal ag unedau ar gyfer arsylwi ac asesu, cyfathrebu a rhyngweithio ac anghenion synhwyraidd lle mae hyn yn heriol mewn dosbarthiadau brif-ffrwd. Yn unol â'r ymrwymiad i gynhwysiant a nodir uchod, mae'r rhan fwyaf o'r lleoliadau hyn yn gysylltiedig ag ysgolion prif ffrwd.

Os yw gweithiwr proffesiynol wedi awgrymu bod angen i'ch plentyn fynd i leoliad arbenigol ac os ydych am drafod hyn ymhellach a threfnu ymweliad, ebositiwch y Swyddog Cyswllt Teulu perthnasol:

Lleoliad tymor byr ar gyfer plant 3-7 oed (Y Cyfnod Sylfaen) os mae oedi cyffredinol neu benodol yn eu datblygiad, ac sy’n cael eu hasesu.

Unedau ar gyfer plant y mae arnynt angen lleoliad arbenigol oherwydd eu hanghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu. Bydd y plant hyn yn cael mynediad i gyfleoedd a phrofiadau prif ffrwd yn yr ysgol sy’n cynnal yr uned.

Addysg ac Ysgolion