Darpariaethau arbenigol

Diweddarwyd y dudalen ar: 26/08/2021

Rydym wedi ymrwymo'n llwyr i gynhwysiant ac i addysgu cynifer o'n plant a'n pobl ifanc â phosibl yn eu cymunedau lleol.

Er y gellir diwallu'r rhan fwyaf o anghenion ein dysgwyr yn ein hysgolion prif ffrwd, datblygwyd amrywiaeth o ysgolion arbennig a darpariaethau arbenigol i addysgu dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol, datblygiad cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiad ac anghenion corfforol. Mae gennym hefyd unedau ar gyfer arsylwi ac asesu, cyfathrebu a rhyngweithio ac anghenion synhwyraidd lle mae hyn yn profi'n heriol mewn dosbarthiadau prif ffrwd.  Yn unol â'r ymrwymiad i gynhwysiant, mae'r rhan fwyaf o'r lleoliadau hyn ynghlwm wrth ysgolion prif ffrwd.

Os yw gweithiwr proffesiynol wedi awgrymu bod angen i ddysgwr fynychu lleoliad arbenigol a'ch bod am drafod hyn ymhellach a threfnu ymweliad, anfonwch e-bost at ALNQueries@sirgar.gov.uk

Lleoliad tymor byr ar gyfer plant 3-7 oed (Y Cyfnod Sylfaen) os mae oedi cyffredinol neu benodol yn eu datblygiad, ac sy’n cael eu hasesu.

Unedau ar gyfer plant y mae arnynt angen lleoliad arbenigol oherwydd eu hanghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu. Bydd y plant hyn yn cael mynediad i gyfleoedd a phrofiadau prif ffrwd yn yr ysgol sy’n cynnal yr uned.

Addysg ac Ysgolion