Buddsoddiad Ysgolion Cynradd

Diweddarwyd y dudalen ar: 08/09/2023

Ers cychwyn y Rhaglen Moderneiddio Addysg yn 2001/2002 hyd yma, buddsoddwyd cyfanswm o £325 miliwn yn ysgolion Sir Gaerfyrddin, sy'n cynnwys cwblhau'r prosiectau Ysgolion Cynradd canlynol:

  • 14 adeilad Ysgol Gynradd newydd: Ysgol Gymunedol Peniel, Ysgol Bro Brynach, Ysgol Y Bedol, Ysgol Gynradd Cymunedol Bryn, Ysgol Bryn Teg, Ysgol Gymraeg Brynsierfel, Ysgol Gymunedol Ffwrnes, Ysgol Carreg Hirfaen, Ysgol Gymunedol Trimsaran, Ysgol Pen Rhos, Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn, Ysgol Pum Heol, Ysgol Gorslas ac Ysgol Y Castell.
  • Prosiectau ailfodelu ac adnewyddu yn cynnwys estyniadau.
  • Mân fuddsoddiad arall yn cynnwys gwaith interim.