Ysgol Pen-bre
Heol Ashburnham, Pen-bre, Llanelli. SA16 0TP.

Golwg ar y Prosiect

Mae Cam 1 wedi ei gwblhau erbyn hyn.  Mae'r prosiect wedi rhoi adeilad ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd o'r radd flaenaf i Ysgol Pen-bre ar gyfer 270 o ddisgyblion cynradd a 30 o ddisgyblion meithrin rhwng 3-11 oed.  Mae'r adeilad newydd wedi ei leoli ar dir cyfagos i safle'r hen ysgol.  Mae'r ddarpariaeth Dechrau'n Deg a oedd wedi'i ei leoli mewn caban ar wahân bellach wedi'i leoli o fewn yr adeilad newydd.

Mae'r gwaith eisoes wedi dechrau ar Gam 2 a fydd yn golygu dymchwel hen adeilad yr ysgol i ddarparu cae chwaraeon ar gyfer defnydd cymunedol, Ardal Gemau Amlddefnydd (MUGA), ysgol goedwig ar gyfer dysgu yn yr awyr agored a gwaith tirlunio a seilwaith cysylltiedig.

Contractiwr

TRJ Ltd

Dyddiad Symud

19eg Chwefror 2024

Addysg ac Ysgolion