Ysgol Gynradd Pontyberem
Pontyberem, Llanelli, SA15 5EB

Golwg ar y Prosiect

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys ailddatblygu ac adnewyddu ysgol bresennol Ysgol Pontyberem yn helaeth. Adnewyddwyd adeilad gwreiddiol yr ysgol mewn camau wedi’u cynllunio'n ofalus gan sicrhau bod yr ysgol yn parhau i fod yn gwbl weithredol ynghyd â sicrhau diogelwch holl ddefnyddwyr yr ysgol yn ystod cyfnod y gwaith.

Contractiwr

Lloyd and Gravell Ltd

Dyddiad Symud

29 Ebrill 2019

Addysg ac Ysgolion