Ysgol Maes y Morfa
Stryd Olive, Morfa, Llanelli, SA15 2AP

Golwg ar y Prosiect

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys gwaith ailfodelu cynhwysfawr yn hen adeilad Ysgol Iau Morfa ar ôl cwblhau gweithdrefnau statudol yn llwyddiannus ar gyfer dod i ben a hen Ysgol Babanod Morfa ac Ysgol Iau Morfa a sefydlu ysgol newydd Ysgol Maes y Morfa. Agorwyd yr ysgol newydd o'r enw Ysgol Gynradd gymunedol Maes y Morfa ym mis Medi 2008 gan ddarparu addysg i ddisgyblion ystod oedran 3-11 gyda 210 o leoedd i ddisgyblion cynradd a 30 o leoedd meithrin. Datblygwyd Canolfan Blant Integredig bwrpasol newydd hefyd fel rhan o'r ysgol newydd.

Contractiwr

WRW Ltd

Dyddiad Symud

1 Medi 2010

Addysg ac Ysgolion