Addewid Hawliau Plant

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/02/2024

Mae gennych hawl i wneud eich barn hysbys!

Mae gennym ddyletsydd i sicrhau fod plant a phobl ifanc yn ddiogel, yn hapus ac yn iach. Gallwn wneud hyn drwy sicrhau eich bod chi'n gwybod beth yw eich hawliau a sut i’w cael.

O ganlyniad, rydym wedi llofnodi adduned a fydd yn sicrhau ein bod ni'n cyrraedd safonau gofynnol wrth wneud penderfyniadau sy’n effeithio ar fywydau plant a phobl ifanc.

Ein Haddewid Hawliau Plant:

  • Byddwn ond yn addo ichi bethau y gwyddom y gallwn eu cyflawni
  • Byddwn yn eich cynnwys mewn penderfyniadau sy'n ymwneud a chi a'ch bywyd ond hefyd mewn penderfyniadau a allai effeithio arnoch chi
  • Byddwn yn trin fel unigolion ac yn gwrando ar yr hyn sy'n bwysig i chi
  • Byddwn yn gwneud i bethau ddigwydd pan ddylent ddigwydd
  • Byddwn yn eich rhoi chi mewn cysylltiad a'r bobl iawn i'ch helpu a'ch cefnogi pan fydd angen
  • Byddwn yn sicrhau bod arweinydd ar gyfer hawliau plant ac y bydd ef/hi yn sicrhau bod hawliau plant yn ganolog wrth wneud penderfyniadau bob amser
  • Byddwn yn dangos ichi sut rydym wedi gwrando arnocha beth sydd wedi newid fel canlyniad i'ch cyfraniad chi
  • Bob blwyddyn byddwn yn adolygu sut rydym yn cyflawni'r addewid hwn

Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn 1989 (.pdf) yn nodi hawliau ehangach plant a phobl ifanc.

Addysg ac Ysgolion