Ar gyfer rhieni

Diweddarwyd y dudalen ar: 23/02/2024

Mae gan rieni rôl bwysig i'w chwarae wrth helpu eu plant i ddatblygu patrymau presenoldeb iach.

  • Gosod trefn foreol ac amser gwely.
  • Trefnu apwyntiadau meddygol a deintyddol ar ôl ysgol neu yn ystod y gwyliau.
  • Osgoi mynd ar wyliau yn ystod y tymor.
  • Anfon eich plentyn i'r ysgol bob dydd oni bai ei fod yn sâl.
  • Gwneud yn siŵr eich bod yn brydlon.

Mae dyfodol disglair i'ch plant yn dechrau gyda phresenoldeb da heddiw.

 

Beth mae presenoldeb da yn ei olygu?

Gall fod yn anodd ei ddeall ond mae'r tabl hwn yn dangos sut mae presenoldeb isel yn effeithio ar ddysgu eich plentyn.

Presonoldeb o 100% 

Presonoldeb o 95%

Colli 0 diwrnod

9 diwrnod o absenoldeb neu golli 1 wythnos a 4 diwrnod o ddysgu

Rhoi'r dechrau gorau mewn bywyd i'ch plentyn
Presonoldeb o 90%  19 diwrnod o absenoldeb neu golli 3 wythnos a 4 diwrnod o ddysgu Bydd yn ei gwneud hi'n anoddach dysgu a datblygu hyd at allu llawn eich plentyn
Presonoldeb o 85%  29 diwrnod o absenoldeb neu golli 5 wythnos a 4 diwrnod o ddysgu
Colli bron i hanner tymor
Bydd yn effeithio ar gynnydd eich plentyn

Presonoldeb o 80%

Presonoldeb o 75% 

38 diwrnod o absenoldeb neu golli 7 wythnos a 3 diwrnod o ddysgu

48 diwrnod o absenoldeb neu golli 9 wythnos a 6 diwrnod o ddysgu

Bydd yn effeithio'n ddifrifol ar ddysgu a datblygiad eich plentyn

 

Os oes gan eich plentyn bresenoldeb o 90%, bydd yn colli'r hyn sy'n cyfateb i:

  • ½ diwrnod yr wythnos
  • 19 diwrnod y flwyddyn
  • 247 diwrnod dros y 13 blynedd o addysg statudol neu 1 flwyddyn a 10 wythnos

Mae pobl ifanc sy'n colli'r ysgol yn rheolaidd yn fwy tebygol o dangyflawni mewn arholiadau, cael eu hynysu oddi wrth eu ffrindiau a chymryd rhan mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol.