Hanfodion Ysgol (PDG - Mynediad)

Diweddarwyd y dudalen ar: 31/05/2024

Os yw eich plentyn eisoes yn cael prydau ysgol am ddim, gallai fod mwy o help ar gael drwy Hanfodion Ysgol (PDG – Mynediad). Edrychwch i weld a ydych yn gymwys am gymorth gyda hanfodion ysgol.

Diben y Grant Datblygu Disgyblion yw rhoi cymorth ariannol i deuluoedd ar incwm isel i brynu: 

  • Gwisg ysgol gan gynnwys cotiau ac esgidiau;
  • Cit chwaraeon ysgol gan gynnwys esgidiau;
  • Gwisg ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r canlynol, sgowtiaid; geidiaid; cadetiaid; crefftau ymladd; chwaraeon; celfyddydau perfformio neu ddawns;
  • Cyfarpar e.e. bagiau ysgol a deunyddiau swyddfa;
  • Cyfarpar arbenigol lle mae gweithgareddau cwricwlwm newydd yn dechrau megis dylunio a thechnoleg;
  • Cyfarpar ar gyfer teithiau y tu allan i oriau ysgol fel dysgu yn yr awyr agored e.e. dillad glaw.
  • Offer TG - gliniaduron a thabledi yn unig. Bydd angen i chi gadarnhau na all ysgol eich plentyn roi benthyg gliniadur/tabled iddo i'w defnyddio gartref.

Mae cyllid o hyd at £125 ar gael i bob plentyn cymwys, ac eithrio'r rhai ym Mlwyddyn 7 sydd â hawl i £200.

 

Mae'r ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/2024 bellach wedi cau.
Bydd grant 2024/2025 yn agor ar 1 Gorffennaf 2024.

Addysg ac Ysgolion