Grantiau Ffocws Llywodraeth Cymru

Diweddarwyd y dudalen ar: 08/09/2023

Yn ogystal â chyllid grant Rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif; mae'r Awdurdod Lleol wedi bod yn llwyddiannus wrth ymgeisio am sawl cynnig penodol gan Lywodraeth Cymru a gyflwynwyd dros y blynyddoedd. Mae rhai enghreifftiau o'r gwaith buddsoddi diweddaraf yn sgil ceisiadau llwyddiannus am grantiau cyfalaf i'w gweld isod.

Addysg ac Ysgolion