Cwestiynau Cyffredin Prydau Ysgol

Diweddarwyd y dudalen ar: 08/09/2023

Rydym wedi llunio rhai cwestiynau cyffredin am ein gwasanaeth prydau ysgol.

Dylai pob rhiant fod wedi cael llythyr / côd actifadu ar gyfer yr ysgol newydd a chanllawiau ar sut i ddiweddaru'r cyfrif. Os nad ydych wedi'i dderbyn, mae croeso i chi anfon neges e-bost at prydauysgol@sirgar.gov.uk gan gynnwys enw eich plentyn, enw’r ysgol a blwyddyn/dosbarth eich plentyn.

Anfonwch e-bost atom schoolmeals@sirgar.gov.uk a byddwn yn dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl.

Anfonwch e-bost atom schoolmeals@sirgar.gov.uk  a byddwn yn dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl.

 

Os oes angen ad-daliad arnoch, anfonwch e-bost i schoolmeals@sirgar.gov.uk a chynnwys enw, ysgol a blwyddyn/dosbarth eich plentyn. Gallwn hefyd drefnu bod y balans yn cael ei drosglwyddo i blentyn arall.

Os nad ydych yn gallu talu ar-lein, gallwch gael cerdyn PayPoint fel y gallwch dalu ag arian parod mewn siopau lleol. I ofyn am gerdyn PayPoint, anfonwch e-bost i schoolmeals@sirgar.gov.uk a chynnwys enw, ysgol a blwyddyn/dosbarth eich plentyn.

Addysg ac Ysgolion