Ysgol Maes Y Gwendraeth
Heol y Parc, Cefneithin, Llanelli, SA14 7DT

Golwg ar y Prosiect

Llwyddodd yr Awdurdod Lleol i sicrhau £985,248 o gyllid Grant Cyfalaf Addysg Cyfrwng Cymraeg gan Lywodraeth Cymru i sefydlu Canolfannau Iaith.

Dyrannwyd y grant i sefydlu Canolfan Iaith Gynradd a Chanolfan Iaith Uwchradd drwy godi adeilad newydd ar wahân ar safle Ysgol Maes y Gwendraeth.

Costau’r Prosiect

Cafwyd Grant Cyfalaf Addysg Cyfrwng Cymraeg gwerth £985,248 gan Lywodraeth Cymru.

Contractiwr

Jones Brothers (Henllan) Ltd

Dyddiad Cwblhau

Hydref 2021

Addysg ac Ysgolion