Ysgol Y Castell
Stryd y Prior, Cydweli. SA17 4TR

Golwg ar y Prosiect

Mae'r prosiect wedi rhoi adeilad ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd i Ysgol y Castell i ddarparu ar gyfer 270 o ddisgyblion cynradd a 30 o ddisgyblion meithrin rhwng 3-11 oed, yn ogystal â lle ychwanegol ar gyfer hyd at 23 o leoedd Blynyddoedd Cynnar llawn amser sy'n cael eu darparu gan ddarparwr allanol.  Bydd gofal cofleidiol hefyd yn cael ei ddarparu.

Bydd y cyfleuster adeiladu newydd yn cynnwys darpariaethau ar gyfer defnydd cymunedol gan gynnwys maes parcio, cae chwaraeon, Ardal Gemau Amlddefnydd (MUGA) a gwaith tirlunio a seilwaith cysylltiedig.

Contractiwr

Lloyd & Gravell Ltd

Dyddiad Symud

7fed Tachwedd 2022

Addysg ac Ysgolion