Ysgol Gymraeg Ffwrnes
Rhodfa Denham, Llanelli, SA15 4DD

Golwg ar y Prosiect

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys ysgol gynradd newydd gyda 420 o leoedd i ddisgyblion cynradd a 60 o leoedd meithrin.  Mae adeilad newydd yr ysgol yn darparu cyfleusterau ac ystafelloedd o'r radd flaenaf i ddisgyblion a staff.

Contractiwr

WRW Ltd

Dyddiad Symud

1 Rhagfyr 2014

Addysg ac Ysgolion