Ysgol Gymunedol Peniel
Peniel, Caerfyrddin, SA32 7AB

Golwg ar y Prosiect

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys adeiladu adeilad ysgol gynradd Gymraeg a chyfleuster Cymunedol. Codwyd yr adeilad newydd ar safle presennol yr ysgol ac mae'n darparu lle i 120 o ddisgyblion cynradd.

Contractiwr

WRW Ltd

Dyddiad Symud

Medi 2009

Addysg ac Ysgolion