Ysgol Pum Heol
Five Roads, Llanelli, SA15 5EX

  • fideo

Golwg ar y Prosiect

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys codi adeilad newydd ar gyfer Ysgol Pum Heol. Codwyd adeilad newydd yr ysgol ar dir ger safle presennol yr ysgol, gan ddarparu cyfleusterau ac ystafelloedd o'r radd flaenaf i ddisgyblion a staff. Mae gan yr ysgol le i 120 o ddisgyblion oed cynradd, ynghyd â 30 o leoedd meithrin ychwanegol sy'n cael eu darparu gan ddarparwr allanol, gan helpu i ateb y galw am addysg Gymraeg yn yr ardal. Cwblhawyd y prosiect mewn 2 gam.

Contractiwr

TRJ Ltd

Dyddiad Symud

11 Ionawr 2021

Addysg ac Ysgolion