Ysgol Bro Brynach
Llanboidy, Hendygwyn, SA34 0EL

Golwg ar y Prosiect

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys creu adeilad ysgol Cymraeg newydd i ddisodli hen Ysgol Llangynin, Ysgol Cwmbach, Ysgol Henllan Amgoed ac Ysgol Llanboidy gyda lle i 120 o ddisgyblion cynradd.

Contractiwr

TRJ Ltd

Dyddiad Symud

Medi 2004

Addysg ac Ysgolion