Y Prif Weithredwr

Mae'r adran y Prif Weithredwr yn gyfrifol am reoli pobl, adfywio a pholisi, technoleg gwybodaeth a gweinyddiaeth a’r gyfraith.

Prif Weithredwr
Wendy Walters

Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl a Pherfformiad)
Paul Thomas

Pennaeth Gweinyddiaeth a'r Gyfraith
Linda Rees-Jones

Pennaeth Gwasanaethau TGCh
Noelwyn Daniel

Cyngor a Democratiaeth