Gwasanaethau Corfforaethol

Yn ychwanegol at wasanaethau corfforaethol, maent yn gyfrifol am gyllid, archwilio a chaffael.

Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol a Swyddog Adran 151
Chris Moore

Pennaeth Refeniw a Chydymffurfio Ariannol
Helen Pugh

Pennaeth y Gwasanaethau Ariannol
Randal Hemingway

Cyngor a Democratiaeth