Cymunedau

Mae'r Adran Cymunedau yn gyfrifol am wasanaethau tai, diogelu'r cyhoedd, gofal a chymorth, gwasanaethau hamdden, iechyd meddwl, anabledd dysgu a diogelu, gwasanaethau integredig, comisiynu a hefyd mae ganddynt gefnogaeth busnes a swyddogaethau perfformiad, dadansoddi a systemau.

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedau
Jake Morgan

Cartrefi a Chymunedau Mwy Diogel
Jonathan Morgan

Pennaeth Gwasanaethau Integredig
Alex Williams

Pennaeth y Gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu
Avril Bracey

Pennaeth Hamdden
Ian Jones

Pennaeth Dros Dro Comisiynu Strategol ar y Cyd
Chris Harrison

Cyngor a Democratiaeth