Amserlen

Diweddarwyd y dudalen ar: 02/05/2024

Gweler isod y llwybrau bysiau sydd ar gael, ynghyd â'u hamserlenni priodol.

Mae’r gwasanaeth yn dechrau o 29 Ebrill 2024.

Rydym yn cynghori teithwyr i gyrraedd eu safle dynodedig o leiaf 5 munud cyn yr amser casglu a nodir.

Rydym yn cynnig opsiynau teithio rhatach, gan gynnwys cyfraddau gostyngol i bobl ifanc a theithio am ddim i'r rheiny sydd â Cherdyn Bws Rhatach Cymru.

BB1/2/3

BB1  Pencader - Llandysul - Saron - Drefach trwy Llanfihangel ar arth - Pentrecwrt  
BB2  Pencader - Llandysul - Castellnewydd Emlyn trwy Henllan  
BB3  Pencader - Llandysul - Castellnewydd Emlyn trwy Horeb  

Gweler yr  Amserlen

 

BB4

BB4  Castellnewydd Emlyn - Caerfyrddin trwy Capel Iwan - Tanglwst

Gweler yr Amserlen

 

BB5

BB5  Maudsland - Castellnewydd Emlyn trwy Tanglwst - Capel Iwan - Penrherber

Gweler yr Amserlen

 

BB6/7

BB6  Llanybydder - Llanbedr Pont Steffan trwy Llansawel - Crugybar - Cwmann
BB7 Llanybydder - Llanbedr Pont Steffan trwy Pencarreg

Gweler yr Amserlen

Teithio, Ffyrdd a Pharcio