Gwneud Cais am Chwiliad Priffyrdd

Diweddarwyd y dudalen ar: 18/07/2022

Bydd chwiliad priffyrdd safonol yn darparu gwybodaeth am y canlynol mewn perthynas ag eiddo neu ffordd benodol:

 • Statws priffordd ffyrdd a enwir
 • Cynlluniau ffyrdd (o fewn 200m)
 • Cynlluniau traffig
 • Hysbysiadau sydd heb ddod i ben sy'n ymwneud â phriffyrdd
 • Gorchmynion prynu gorfodol

Beth sydd ei angen arnom ni gennych chi

I brosesu eich chwiliad, mae angen y canlynol arnom:

 • Eich cais am chwiliad
 • Cynllun sy'n amlygu'n glir y ffyrdd sydd eu hangen
 • Nid oes angen talu ffi ar hyn o bryd

Sut mae gwneud cais:

Gofynnir i chi gynnwys y wybodaeth ganlynol:

 • Enw/Cwmni
 • Rhif Ffôn
 • E-bost
 • Cyfeiriad cyswllt
 • Cyfeiriad yr Eiddo ar gyfer y Chwiliad
 • Ffyrdd Ychwanegol (Hyd at 3 ffordd ychwanegol os oes angen)

Rydym yn ceisio ymateb i Chwiliadau Priffyrdd cyn pen 10 diwrnod gwaith.

Cyflwyno Chwiliad

Teithio, Ffyrdd a Pharcio