Rhoi gwybod am oleuadau traffig parhaol diffygiol

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/03/2022

Rhowch wybod i ni os ydych chi'n wynebu un o'r problemau canlynol:

  • Colofn wedi'i difrodi
  • Ddim yn gweithio
  • Yn sownd ar un lliw
  • Problem o ran amseru
  • Botwm ar gyfer croesi ddim yn gweithio

I roi gwybod am argyfwng, cysylltwch â ni yn ystod oriau swyddfa ar 01267 234567 neu y tu allan i oriau swyddfa arferol ar 0300 333 2222. Yn ystod tywydd garw, efallai y bydd yn rhaid i chi ddal y llinell ar gyfer gweithredwr. Ymdrinnir â digwyddiadau mewn trefn flaenoriaeth.

Teithio, Ffyrdd a Pharcio