Ceir Cefn Gwlad

Diweddarwyd y dudalen ar: 18/06/2019

Ceir Cefn Gwlad yw gynllun rhannu ceir lle mae cymunedau’n trefnu bod gyrwyr gwirfoddol yn roi lifft i bobl na fyddent fel arall yn gallu mynd ar deithiau hollbwysig. Lluniwyd cynllun Ceir Cefn Gwlad yn gynllun wrth gefn i’r ddarpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus, gan ddarparu cysylltiadau â bysiau, trenau neu wasanaeth cludo o ddrws i ddrws pan fo angen, i ateb anghenion unigol ac achlysurol.

Fe allwch chi ei ddefnyddio, ar yr amod bod eich taith yn hanfodol ac nad oes gennych unrhyw fodd rhesymol arall o wneud y daith. Ni all Ceir Cefn Gwlad gystadlu â mathau eraill o gludiant, yn enwedig gwasanaethau bws, tacsi a thrên lleol a chludiant a ddarperir gan gyrff eraill megis Gwasanaeth Gofal Cleifion y Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Atebwch cwpwl o cwestiynau i darganfod os rydych yn cymwys i ddefnyddio'r Gwasanaeth Ceir Cefn Gwlad neu fel allwch wirfoddoli?

A hoffech chi ddefnyddio'r Gwasanaeth Ceir Cefn Gwlad neu wirfoddoli?